ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 

Konsument ma prawo zwrócić towar (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów spersonalizowanych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 125 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@sloiczekispolka.pl

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz (towar) do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@sloiczekispolka.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Na przesyłce należy umieścić napis „Sklep internetowy”.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych rozpatrzone zostanie w tym samym terminie.

0
Nie masz jeszcze produktów w koszyku