Darmowa dostawa dla zamówień od 370 zł 
Wysyłka w każdy wtorek i czwartek

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOICZEK I SPÓŁKA

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§2

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca” – Karolina Dylik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Dylik, przy ul. Piotrkowskiej 125, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7272623687, REGON: 384785696;
 2. Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://sloiczekispolka.pl i jej podstronach,
 3. Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która jest w trakcie składania zamówienia;
 4. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Personalizacja – usługa świadczona przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta polegająca na oznakowaniu nabytego przez Klienta w Sklepie towaru w postaci grawerowania, nadruku lub innej formy oznakowania;
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, która znajduje się pod tym adresem ul. Piotrkowska 125 95-070 Aleksandrów Łódzki

§3

 1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów oferowanych w Sklepie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpływają na treść zawartych uprzednio umów sprzedaży.

§4

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, ani kosztów obsługi płatności.
 3. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, a także przyznawać kody rabatowe, które posiadają określony okres ważności.
 4. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§5

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.

§6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Newsletter

§7

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na wysyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji o Sklepie, sprzedawanych towarach, promocjach, rabatach, czy planowanych wydarzeniach promocyjnych.
 2. Zamówienie usługi Newsletter przez Klienta następuje poprzez wpisanie adresu e-mail do formularza zamieszczonego na każdej podstronie Sklepu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) poprzez kliknięcie linku deaktywującego przesyłanego w każdej wiadomości w ramach Newslettera.
 4. Sprzedawca umożliwia wszystkim Klientom, którzy zamówią usługę Newsletter uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) na zakupy towarów w Sklepie. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz w okresie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia jego uzyskania. Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Sprzedawcy. Cena z uwzględnieniem rabatu zostanie naliczona po wprowadzeniu trakcie procesu składania zamówienia kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.

Składanie zamówień

§8

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą składać Klienci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa).

§9

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Jeżeli Klient posiada kupon rabatowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza.
 3. Kupując towary, które mogą zostać poddane Personalizacji Klient wskazuje, czy wybrany przez niego towar ma zostać zakupiony wraz ze znakowaniem o określonej przez niego treści lub wybraną zawartością.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy – obok dostępnych sposobów płatności oraz dostawy wyświetlone są ich koszty.
 5. W rubryce „Podsumowanie koszyka” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności..
 6. Wyświetlane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy oraz płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez edycję zawartości koszyka.
 7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Kliknięcie przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyżej co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 8. Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia w Sklepie.
 9. Po dokonaniu dostawy towarów Sprzedawca może wysłać na adres email Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety przez Klienta jest dobrowolne.

§10

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. W ramach Sklepu dostępne są:
  • następujące sposoby płatności: przelew: realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.;
  • następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, odbiór w Paczkomacie, odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Czas i koszt dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Płatności”.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób. Sprzedawca zaleca sprawdzenie zawartości przesyłki zawierające kupione towary przy jej odbiorze, a w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki – odmowę jej przyjęcia.
 5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po przekroczeniu którego koszty dostawy lub płatności pokrywa Sprzedawca.

Zwroty i reklamacje

§11

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy (towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (towaru). Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy (towarów), które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w zakresie sprzedaży towarów poddanych Personalizacji na zlecenie Klienta jako służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 125 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@sloiczekispolka.pl
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy (towaru) lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz (towar) do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§12

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@sloiczekispolka.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Na przesyłce należy umieścić napis „Sklep internetowy”.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych rozpatrzone zostanie w tym samym terminie.
 6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§13

Sprzedawca informuje Klientów będących Konsumentami, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.sloiczekispolka.pl
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.
0
Nie masz jeszcze produktów w koszyku